Aplikátor magnetoterapie A6P2 s možností přepínání.  Lze aplikovat bodové magnetické pole či přepnout na aplikace širokého magnetického pole.
Picture: Applicator for PEMF: A6P2

A6P2 - Applicator for PEMF

Switching local applicator with magnetic field direction.

design SPOT = point magnetic field
design WIDE = wide magnetic field

Technical parametres:

  • MIMI 35 mT – SPOT / MIMI 20 mT – WIDE;
  • connector 1x jack 3.5 mm;
  • length 170 mm; width 130 mm; height 23 mm
  • weight 0.58 kg

Photogallery A6P2 - applicator for PEMF